Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2019

Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacotarsky cotarsky
Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie

December 28 2019

December 21 2019

Nawet nie chce mi się ubrać. Nie mogę sobie wyobrazić, że w ogóle będzie jakiś dalszy ciąg. Nie wiem, co z sobą zrobię. Zdaje mi się, że tak już zostanę w łóżku i będę spać, spać, spać. Nawet Ciebie już nie kocham, Jeremi. Ani siebie, ani niczego.
— Agnieszka Osiecka, Listy na wyczerpanym papierze.
Reposted frommhsa mhsa

December 20 2019

Reposted byWlodaraavooidapatycznaapluzynaapluzyna
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— John Lennon
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacotarsky cotarsky

December 18 2019

Reposted byjustminegreenka2000cebulowa
Potrzebny mi jest towarzysz. Potrzebna mi jest bliskość pokrewnego człowieka. Pragnę jakiejś poręki świata wewnętrznego, którego istnienie postuluję. Wciąż tylko trzymać go na własnej wierze, dźwigać go wbrew wszystkiemu siłą swej przekory – jest trudem i udręką Atlasa. (...) Chciałbym móc na chwilę złożyć ten ciężar na czyichś ramionach, rozprostować kark i spojrzeć na to, co dźwigałem. 
— Bruno Schulz
Reposted fromhrafn hrafn viaveronica-o veronica-o
Reposted byVostokveronica-onadelle
Było mi obojętnie i bardzo pusto – tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaveronica-o veronica-o

December 17 2019

The emotionally intelligent person knows that love is a skill, not a feeling, and will require trust, vulnerability, generosity, humor, sexual understanding, and selective resignation. The emotionally intelligent person awards themselves the time to determine what gives their working life meaning and has the confidence and tenacity to try to find an accommodation between their inner priorities and the demands of the world. The emotionally intelligent person knows how to hope and be grateful, while remaining steadfast before the essentially tragic structure of existence. The emotionally intelligent person knows that they will only ever be mentally healthy in a few areas and at certain moments, but is committed to fathoming their inadequacies and warning others of them in good time, with apology and charm… There are few catastrophes, in our own lives or in those of nations, that do not ultimately have their origins in emotional ignorance.
— Alain de Botton
Reposted fromexistential existential viaabeille abeille
When I was a child, when I was an adolescent, books saved me from despair: that convinced me that culture was the highest of values.
— Simone de Beauvoir
Reposted fromverronique verronique viaabeille abeille
Reposted bypati2k6noisetalesjabolmaxSzczurekdeathbringerSilentForestLightStepToNowherestrzepyalevaenerlehormezadivibehindmyeyelidsMezameJessSilenteGabreiilahardkorweyrhubarbrrbullet00hashshampainEmilieBronteresortveronica-otonietakmr-absentiaamphetaminelogicpollywoodamphetaminelogickittenshighcarmenlunapassingbirdsaaanxpchamtensyfKocuchniedoskonaloscdobbysatyrazvbakteriajustbeautifulpigmalionfreskamrs-cosmosno-longer-korenazwazdupygrovlyniedobrzebirkenenyablackmoth7holamasdoSaper300conopecbadalenawielorybekniskowosuicideisselfexpressionhcagryppaNesura-liberal-ironistNealD6969

December 15 2019

Miłość jest tym, o czym marzysz, paląc trzeciego papierosa. 
— Mian Mian
Reposted byplujacajademcotarskynokturnalnotyourstrawberryanotherwaytodiesmutnyziemniakczekoladowezatracenieveronica-oanakareninatouchtheskybezwladnie
Czy może istnieć bardziej zawrotne rozczarowanie niż to, kiedy przekonujemy się, że rzecz, w której pokładaliśmy wszystkie swoje nadzieje, grozi właśnie tym niebezpieczeństwem, przed którym szukało się ucieczki?
— Kornel Filipowicz "Opowiadnia wybrane"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacotarsky cotarsky
Reposted bygreenka2000notyourstrawberryallayspecialneeds

December 14 2019

Wierzyłem w Ciebie przecież, musiałem w coś wierzyć. To było intuicyjne, ale prawdziwa wiara jakaż może być inna? To było zaufanie ostateczne, a jednocześnie obarczenie Cię odpowiedzialnością - musiałaś być (...)
— Rafał Wojaczek który był - Maciej Szczawiński
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacotarsky cotarsky

Dotykam Twoich ust, palcem dotykam brzegu Twoich ust, rysuję je, jakby wychodziły spod mojej ręki, jakby po raz pierwszy Twoje usta miały się otworzyć, i wystarczy, bym zamknął oczy, aby zmazać to wszystko i zacząć od nowa; za każdym razem tworzę usta, których pragnę, usta wybrane pośród wszystkich, w absolutnej wolności przeze mnie wybrane, aby moja ręka narysowała je na Twojej twarzy, a które przez niezrozumiały dla mnie przypadek dokładnie odpowiadają Twoim ustom, uśmiechającym się pod moimi palcami

— J,Cortázar (Gra w klasy)
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacotarsky cotarsky
3298 7416 510
Reposted fromhare hare viawwannie wwannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl