Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

Reposted byedarcycotarskygenuflectionwszystkodupacarmenlunamothsdevourerpiehusmyszkaminnieblackheartgirlwikszcoeurinaAdalbert67blacksadcattalarcioday11shadowVostokbeltanepragnieniarhubarbrrnatalie1818mehhhkingofthejunglepiehusbeethmidnighttravellerkikssoundofsilenceohshit

July 10 2019

4115 3ffd 510
Reposted fromkarsina karsina vianoelya noelya
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viainerte inerte
Wszyscy jesteśmy samotni i nie na swoich miejscach
— Conrad, Teatr Śląski
Reposted fromwhatdoyouwanttosee whatdoyouwanttosee viawiksz wiksz
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
5158 e982
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainerte inerte
Gdy ktoś mi mówi o "elitach" - wiem, że mam przed sobą kretyna.
— Emil Cioran
Reposted frommhsa mhsa viamyszkaminnie myszkaminnie
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viamyszkaminnie myszkaminnie

June 30 2019

6168 acb0
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen vianoelya noelya

June 26 2019

Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie

June 24 2019

Reposted byszyderainsanedreamerpredictableanniemzeminerteindisputabel
Reposted byindisputabelmiau-miau
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viazolusiowo zolusiowo
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"

June 23 2019

1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapragnienia pragnienia
Powiada się, że tym, czego poszukujemy, jest sens życia. Otóż nie sądzę, żebyśmy szukali właśnie tego. Myślę, że tym, o co nam chodzi, jest doświadczanie życia jako takiego, tak, by nasze realne przeżycie na płaszczyźnie czysto fizycznej wywoływały rezonans w głębi naszej najbardziej wewnętrznej istoty i rzeczywistości, byśmy naprawdę doznali upojenia faktem życia.
— Milan Kundera "Śmieszne miłości"
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viael-kaktus el-kaktus
I discovered that I am tired of being a person. Not just tired of being the person I was, but any person at all.
— Susan Sontag
Reposted frometa eta

June 19 2019

Reposted bySkydelanlisekchytrusekilovegreenvertheermolotovcupcakechangecolourmr-absentiaPewPowdojenkaLightStepToNowhere
Reposted byjustapersonLightStepToNowhereSkydelaninspiracyjnaszyderainsanedreamerciarkascorpixilovegreenhavingdreamspenginpragnienianeupsh10plncomatosegirlcoeurinaniedonaprawieniaMisqastarryeyedsupposedtobeohhwell10plnlisekchytrusekmarciixhardbitchtobecontinuedleksandrafalkaatobecontinuedjustapersonwhiskywithspritemzemgreenka2000aisajoaudacityofhugenoelyabodyinthegarden

June 17 2019


Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl