Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

By wrócić, już nie wystarczy zamknąć oczy, już nie. By wrócić, trzeba zaprzeć się, po wielokroć. Trzeba odrzucić, zniszczyć. By wrócić. A tam mgła.
— Marcin Świetlicki “Drobna zmiana''
Reposted bySkydelannaiwna

October 12 2018

3983 075f 510
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
9143 85b6 510
Reposted from4777727772 4777727772 viaszarakoszula szarakoszula

October 07 2018

3475 f964 510
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 01 2018

2502 3aea 510
Reposted fromcalifornia-love california-love viadnienie dnienie

September 25 2018

Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
Reposted frombluuu bluuu

September 24 2018

4205 da37 510
Reposted frommrs-cold mrs-cold viawelovekate welovekate

September 23 2018

2962 80bb
Reposted fromerial erial viaszydera szydera

September 20 2018

Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaeazyi eazyi

September 19 2018

4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viael-kaktus el-kaktus

September 17 2018

Czasem obracam się i czuję w powietrzu twój zapach i nie mogę, kurwa, nie mogę nie wyrazić tego potwornego kurewsko koszmarnego fizycznego bólu kurewskiej tęsknoty za tobą.

— Sarah Kane – Psychoza 4.48
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera

September 16 2018

1351 800f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz

September 11 2018

A potem szedłem miastem, jakbym nigdy więcej już nie miał iść miastem. Nie wiedziałem, czy to prawda, ale myślałem sobie, że tak właśnie jest, że to mój ostatni spacer, chyba że nagle wybuchnie bomba albo wojna, albo pojawi się ktoś, kto mnie porwie, albo jeszcze lepiej uratuje [...]. 

— Robert Rien

August 19 2018

I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viaeazyi eazyi
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl