Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

February 12 2019

6674 14bb 510
Aerial Nudes

by John Crawford
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viarondine rondine

February 10 2019

Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viawonderwall wonderwall

February 07 2019

czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viacotarsky cotarsky

February 06 2019

Po ośmiu miesiącach Jude wciąż nie miał zdania co do zdolności Felixa. Chłopczyk nie był głupi, ale cierpiał na chroniczny brak pasji, tak jakby w wieku dwunastu lat już pogodził się z faktem, że życie go zawiedzie, a on zawiedzie wszystkich dookoła.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted bySkydelanliliowaduszanebthathardbitchpure-blisssleeplessy
7607 d7a7 510
Reposted fromretro-girl retro-girl viawonderwall wonderwall
Reposted frombluuu bluuu viaszarakoszula szarakoszula

February 05 2019

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted bylittleburnzapachsianaSkydelancotarskymartullaSkydelanliliowaduszawruchujednostajniepopierdolonymwonderwallnadelletouchtheskyinertezachlystujsiebigevilgrin00sweetdream98calaveriteprzerwanarumianek

February 03 2019

Reality is a cliché from which we escape by methapor.
— Wallace Stevens, The Necessary Angel: Essays on Reality and the Imagination
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba

February 01 2019

a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

January 30 2019

November 07 2018

[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viapoppyseed poppyseed

November 06 2018

Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarudaizia rudaizia

November 05 2018

Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 

- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć... 

- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?

- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMissAgness MissAgness vianawrocka nawrocka

23 Emotions people feel, but can’t explain

from iheartintelligence.com (via lovedbythesavior):

 1. Sonder: The realization that each passerby has a life as vivid and complex as your own.
 2. Opia: The ambiguous intensity of Looking someone in the eye, which can feel simultaneously invasive and vulnerable.
 3. Monachopsis: The subtle but persistent feeling of being out of place.
 4. Énouement: The bittersweetness of having arrived in the future, seeing how things turn out, but not being able to tell your past self.
 5. Vellichor: The strange wistfulness of used bookshops.
 6. Rubatosis: The unsettling awareness of your own heartbeat.
 7. Kenopsia: The eerie, forlorn atmosphere of a place that is usually bustling with people but is now abandoned and quiet.
 8. Mauerbauertraurigkeit: The inexplicable urge to push people away, even close friends who you really like.
 9. Jouska: A hypothetical conversation that you compulsively play out in your head.
 10. Chrysalism: The amniotic tranquility of being indoors during a thunderstorm.
 11. Vemödalen: The frustration of photographic something amazing when thousands of identical photos already exist.
 12. Anecdoche: A conversation in which everyone is talking, but nobody is listening
 13. Ellipsism: A sadness that you’ll never be able to know how history will turn out.
 14. Kuebiko: A state of exhaustion inspired by acts of senseless violence.
 15. Lachesism: The desire to be struck by disaster – to survive a plane crash, or to lose everything in a fire.
 16. Exulansis: The tendency to give up trying to talk about an experience because people are unable to relate to it.
 17. Adronitis: Frustration with how long it takes to get to know someone.
 18. Rückkehrunruhe: The feeling of returning home after an immersive trip only to find it fading rapidly from your awareness.
 19. Nodus Tollens: The realization that the plot of your life doesn’t make sense to you anymore.
 20. Onism: The frustration of being stuck in just one body, that inhabits only one place at a time.
 21. Liberosis: The desire to care less about things.
 22. Altschmerz: Weariness with the same old issues that you’ve always had – the same boring flaws and anxieties that you’ve been gnawing on for years.
 23. Occhiolism: The awareness of the smallness of your perspective.

November 02 2018

Potrzebne są czułość, wzruszenie, umiejętność dostrzeżenia piękna.
— Maja Ostaszewska
Reposted byWlodaraszyderaMartwa13Ziomeczeknoelyanicdostracenia12czerwcaheadsbangbanghereyesgorzkiewspomnienianihil-sumlisiazupa

October 29 2018

October 28 2018

3697 f508 510
Reposted fromverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl